25 thoughts on “Leszek Mo?d?er – The Law and The Fist

 1. gwiazdozbiorCentaura

  Title of the original song (sung by E Fetting ‘ before the dawn/ before the sunrise’). Soundtrack for ‘the law and the fist’ movie. Song? tells the story how destroyed during the WWII Poland is slowly coming back to life…

  Reply
 2. And3fish

  Po to pisze po angielsku, bo wi?kszo?? u?ytkowników you tube’a rozumie ten j?zyk i? dowie si? o tym. A tak to by nie dowiedzieli si? i nie by?oby propagowania kultury polskiej.

  Reply
 3. chmurka1

  To, ?e kto? komentuje w j?zyku obcym nie musi oznacza? ?e wstydzi si? Polskiego,? sk?d taki wniosek?

  Reply
 4. Hrabiaification

  Because everyone should know that he is proud of that, and, unfortunetly, more people speaks english. ?

  Reply
 5. gentookenny

  Co? by kto? nie napisa? o byciu dumnym z Polski to wszyscy po nim jad? za to jak to napisa?. Mo?e z tym jest co? nie tak?

  Reply
 6. pawelczyrzniewski

  Moim zdaniem, je?li kto? sie deklaruje, ?e jest dumny z bycia Polakiem,? to stara si? propagowa? i rozs?awia? kultur? i j?zyk polski gdzie si? tylko da. Co to za duma narodowa propagowana j?zykiem obcym. Dumny z bycie Polakiem, wstydz?cy si? w?asnego j?zyka? Hipokryzj? mi zaje?d?a…

  Reply
 7. pawelczyrzniewski

  Je?li jeste? taki dumny z bycia Polakiem, to dlaczego nie? piszesz w j?zyku polskim, tylko w obcym?

  Reply
 8. Agat9571

  Dobrze widzie?, jak tacy muzycy powoli wybijaj? si? ponad polski kicz :)
  Z dziewczyny kochaj?cej heavy-metal zrobi? ze mnie po koncercie “Mo?d?er+” w Gda?sku dziewczyn? kochaj?c? jazz :) Teraz je?d?? na wszystkiego jego koncerty w pobli?u i ju? nawet uda?o mi si? wci?gn??? znajomych w jego muzyk?. Geniusz do tego jako cz?owiek niesamowity :)

  Reply
 9. Krulik

  On nie potrzebuje s?awy. On po prostu? gra muzyk?. Ja si? po prostu bardzo ciesz? ?e wpad?em na jego d?wi?ki (tak w?a?ciwie to dopiero tydzie? temu pierwszy raz go us?ysza?em) i od teraz b?d? polowa? na jego p?yty i wyst?py.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*